Byggeprosessen

Byggeprosessen

Vi bistår deg gjennom hele byggeprosessen, fra A-Å. Kontakt oss helst tidlig, da vi har god og lang erfaring, og kan gi deg av vår kompetanse for et best mulig resultat.

Og det starter med planleggingen. Du er ikke fastlåst til oss, vi inngår kontrakt om bistand pr time eller totalramme for hver planfase. Vi anbefaler at denne gjerne er i to faser. Skisssefase og detaljprosjekteringsfase.

Deretter går vi over i fase for utbygging og kontrakter som gir deg som kjøper trygghet, og forutsigbarhet for begge parter. Ved nybygg hytter gis det sikkerhet i tråd med Bustadoppføringslova, herunder nødvendig bankgarantier for kundens sikkerhet.

Faseinndelt plan og byggefase med skriftlige kontrakter og byggebeskrivelser gir trygghet for begge parter.

Ønsker mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
*
Kommentar:
*

Kontaktinfo

BLEHYTTER

32 76 00 00

E-POST: POST@BLEHYTTER.NO